Obligacje a lokaty bankowe – czym się zainteresować?

Inwestowanie zawsze wymaga starannego rozważenia plusów i minusów, także wtedy, gdy chodzi o wybór między obligacjami a depozytami bankowymi, jest to szczególnie prawdziwe. Obie formy lokowania pieniędzy warto rozważyć, ale istnieją pomiędzy nimi istotne różnice, o których powinno się wiedzieć. W tym artykule przyjrzymy się zaletom i wadom każdej z tych opcji.

Obligacje czy lokaty bankowe – co wybrać?

Obligacje to zasadniczo pożyczki udzielane korporacjom lub rządom, z obietnicą spłaty kwoty głównej i ustalonych odsetek w określonym terminie. Zwykle oferują wyższe zwroty niż lokaty i konta oszczędnościowe, ale wiążą się z nieco większym ryzykiem. Z drugiej strony depozyty bankowe oferują gwarantowany zwrot w określonym czasie przy niewielkim ryzyku.

Jak działa inwestowanie w obligacje?

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, inwestowanie w obligacje to sposób na zarabianie poprzez pożyczanie pieniędzy firmie lub podmiotowi rządowemu. Zasadniczo, kiedy kupujesz obligacje, można powiedzieć, że nabywasz obietnicę spłaty jej wartości wraz z określonymi odsetkami.

Obligacje są zazwyczaj emitowane przez korporacje lub rządy jako sposób na zbieranie pieniędzy. Mają różne warunki w zależności od zdolności kredytowej emitenta i przeznaczenia obligacji. Na przykład obligacje rządowe są uważane za mniej ryzykowne, ponieważ są poparte autorytetem i państwa. Z drugiej strony obligacje korporacyjne mogą się wiązać z obietnicą wyższego zwrotu.

Lokaty bankowe a obligacje – jakie są różnice?

Najpierw porozmawiajmy o depozytach bankowych. Kiedy wpłacasz pieniądze na konto bankowe, zasadniczo pożyczasz swoje pieniądze bankowi. W zamian bank płaci odsetki od tych pieniędzy. Depozyty bankowe są uważane za jedno z najbezpieczniejszych miejsc do przechowywania gotówki, ale w wielu przypadkach to nie tyle inwestycja, co ochrona oszczędności, mająca na cele przynajmniej częściowe chronienie ich przed inflacją.

Z drugiej strony obligacje to zasadniczo pożyczki udzielane przez inwestorów firmom lub rządom. Kiedy kupujesz obligacje, dajesz im pewną sumę pieniędzy w zamian za obietnicę spłaty, która w wielu przypadkach może być wyższa, niż w przypadku lokat.