Obligacje skarbowe – opłacalna alternatywa dla lokaty bankowej

Gdy pojawia się temat oszczędzania pieniędzy, większość z nas odruchowo myśli o lokatach bankowych. To najbezpieczniejszy, ale też najmniej opłacalny sposób na przechowywanie gotówki. Zyski są dużo mniejsze od inflacji, więc tak naprawdę środki tracą w ten sposób na wartości. Na szczęście istnieje bardziej opłacalna i bezpieczna alternatywa – obligacje skarbowe.

Czym są obligacje skarbowe?

Obligacje skarbowe to papiery dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz podmioty wobec niego należne, np. Polski Fundusz Rozwoju. W ramach zawartej umowy państwo zobowiązuje się oddać po ustalonym czasie pożyczone środki, oczywiście powiększone o odpowiednią sumę. Rentowność obligacji jest wyrażona w procentach i zależy od wielu czynników, w tym od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Narodowy Bank Polski. W sprzedaży są różne rodzaje obligacji – niektóre wypłacają odsetki co miesiąc lub kilka miesięcy, a w przypadku innych pieniądze wraz z odsetkami dostaje się dopiero po dacie zapadalności. Większość obligacji skarbowych jest indeksowana o inflację. Z reguły im dłuższy mają termin, tym więcej można na nich zarobić. Co istotne, obligacje skarbowe można kupować bezpośrednio od emitenta lub na rynku wtórnym, gdzie często można uzyskać zaskakująco atrakcyjne oferty.

Co warto wiedzieć przed zakupem obligacji skarbowych?

Przed zakupem obligacji skarbowych warto przede wszystkim zastanowić się, jaki termin zapadalności obligacji nas interesuje. Oczywiście zawsze można je przed czasem sprzedać na rynku wtórnym i odzyskać część zainwestowanych pieniędzy, ale to mało opłacalne rozwiązanie. Domy maklerskie takie jak Michael Storm oferują różne rodzaje obligacji. W obecnej sytuacji rynkowej najkorzystniejszym rozwiązaniem będą obligacje indeksowane inflacją. Ich oprocentowanie jest zmienne i zależy od stopy inflacji, dzięki czemu inwestor może mieć pewność, że mimo nominalnych zysków pieniądze nie stracą na wartości. Alternatywnie warto rozważyć zakup obligacji ze zmiennym oprocentowaniem. W tym przypadku opłacalność zależy od zmiany poziomu stóp procentowych.